„SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”- ZET V.

Jesień i zima roku szkolnego 2017/18 to okres bogaty w działania wychowawcze o charakterze historyczno- patriotycznym. Budowanie świadomości uczniowskiej w oparciu o dziecięcy wierszyk, którego początek brzmi „Kto ty jesteś…”, był podstawą wprowadzenia uczniów w świat, gdzie bliskie jest hasło „BÓG HONOR OJCZYZNA”. W ramach podjętych działań uczniowie odwiedzili jesienią miejsca pamięci w naszej miejscowości: cmentarz polski, żydowski i niemiecki, Pomnik Niepodległości. Szacunek, właściwa postawa, tego uczyli się w praktyce. Zapalili symboliczne znicze jako symbol pamięci. Listopad to miesiąc pięknego narodowego święta stąd obszerne opracowanie tematyki na zajęciach lekcyjnych, prezentacje multimedialne, pomagające przybliżyć uczniom o specjalnych potrzebach, temat trudny, abstrakcyjny. To nauka o tym co każdy młody Polak powinien wiedzieć. Symboliczne kotyliony zrobione własnoręcznie i umieszczone z lewej strony na sercu i cierpliwe odpowiedzi nauczycielki na pytania: A dlaczego? Po co? Co to znaczy? Kto to? Kiedy? Uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznych: „Kocham Cię Polsko”, „Śladami Żołnierzy Wyklętych”, w apelu szkolnym poświęconym powyższej tematyce. Bliska uczniom jest „mała ojczyzna”- podwórko, ulica, osiedle, dzielnica, stąd pomysł na zajęcia integracyjne z uczniami ze spektrum autyzmu, gdzie p. Justyna Radzewicz zwróciła uwagę na gołdapski zabytek – wieżę ciśnień, która niejedno widziała i na pewno niejedno pamięta, gdyż została zbudowana w 1905r. a jej makiety stoją u nas w klasie.
Beata Kamińska

{gallery}galeria/050318w4{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *