Klasy i zespoły szkoły podstawowej

W szkole podstawowej funkcjonuje 8 oddziałów:

4 oddziały klasowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
– kl. I – III, wychowawca mgr Sylwia Oleszczuk 
– kl. IV – V, wychowawca mgr Justyna Radzewicz
– kl. VI – VII, wychowawca mgr Joanna Wołyniec 
– kl. VIII, wychowawca mgr Anna Jaremus – Furtan 

4 oddziały edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:
– ZET III, wychowawca mgr Marta Skiba
– ZET IV, wychowawca mgr Anna Ziach
– ZET VII, wychowawca mgr Beata Kamińska
– ZET VIII, wychowawca mgr Beata Jurewicz