Symboliczne przekazanie kluczy do nowej klatki schodowej

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska spotkała się dziś z dyrekcją Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, aby dokonać symbolicznego przekazania kluczy do nowej klatki schodowej, zbudowanej na potrzeby bursy szkolnej. Klatka już od jutra będzie służyć mieszkańcom bursy, a jej głównym zadaniem będzie poprawa ewakuacji z I piętra do wyjścia na zewnątrz obiektu. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu gołdapskiego, a jej koszt to 320 266,26 zł.