ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Harcerze z 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Giganci” działającej przy ZPEW w Gołdapi wspólnie z 2 Wielopoziomową Drużyną Harcerską „Aves” i 7 Wielopoziomową Drużyną Harcerską „Strażnicy uśmiechu” wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Trzeciego Maja. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Niepodległości w Gołdapi.