„Święto Chrztu Polski”

Po raz kolejny obchodzimy Święto Chrztu Polski. Z tej okazji odbyła się wystawa prac plastycznych uczniów ZPEW w Gołdapi i wspólne oglądanie filmów na temat początków Polski. Wzięliśmy również udział w akcji ,,Wywieś Flagę” Za symboliczną datę chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Chrzest księcia Mieszka I to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości.