Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Gołdapi jest organizacją pozarządową działającą od 2001r. Powstało z inicjatywy nauczycieli i wychowawców  pracujących w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (obecnie Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych). Stowarzyszenie w głównej mierze zajmuje się organizacją różnorodnych działań kierowanych do dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym niepełnosprawnych.

Swymi działaniami obejmuje również ich rodziny i prawnych opiekunów, doskonaląc między innymi  kompetencje wychowawcze propagujące wartości rodzinne oraz proponując pomysły w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w trakcie indywidualnych spotkań, warsztatów i szkoleń.

Stowarzyszenie w ramach swej działalności realizuje również liczne projekty, w trakcie których organizowane były różnorodne formy aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego – warsztaty plastyczne, zajęcia techniczne, warsztaty witrażu, warsztaty wikliniarstwa, wycieczki, biwaki, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe.

Jako pedagodzy dbamy również o prawidłowy rozwój  psychofizyczny naszych podopiecznych poprzez organizowanie im wszelkiego rodzaju zajęć specjalistycznych takich jak: terapia pedagogiczna, terapia z zakresu integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, logopedia, kynoterapia, zajęcia psychoedukacyjne. W razie potrzeby i oczywiście naszych możliwości  udzielamy również wsparcia finansowego i materialnego, zarówno w celu pomocy, w rozwoju osobistym jak również i pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *