,,STOP UZALEŻNIENIOM”

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022 w ZPEW został przeprowadzony konkurs plastyczny dla uczniów i rodziców pod hasłem ,,STOP UZALEŻNIENIOM”. Celem konkursu było popularyzowanie tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień oraz kształtowanie asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych, napojów energetyzujących, komputerów. Wszystkie prace wykonane przez uczniów wraz z rodzicami zostały nagrodzone.