Stawiamy na profilaktykę!

Uczniowie ZPEW  przystąpili do szkolnego konkursu literackiego pod hasłem ,,Mądre bajki – wybieram życie wolne od przemocy i nałogów”. Serdecznie dziękujemy rodzicom, opiekunom, nauczycielom oraz wychowawcom za przygotowanie uczniów do konkursu. Konkurs był jednym z działań realizowanego przez nas Programu ,,Kreatywni – wolni od uzależnień”. Program  realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Zakup nagród został sfinansowany przez Gminę Gołdap. Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność.