„Stawiamy na profilaktykę uzależnień”

Uczniowie i wychowankowie ZPEW realizują Program ,,NIE uzależnieniom, TAK dla aktywności”. W ramach zaplanowanych działań z zakresu profilaktyki uczestnicy Programu przystąpili do konkursu z wiedzy o uzależnieniach. Celem konkursu było wykazanie się ogólną wiedzą z obszaru profilaktyki uzależnień oraz przedstawienie za pomocą prac plastycznych zdrowego trybu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za zaangażowanie dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli. Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap.