„Stawiamy na profilaktykę uzależnień”

W ramach realizacji Programu ,,Aktywni – wolni od uzależnień” w ZPEW przeprowadzona została Szkolna Kampania pod hasłem ,,Tydzień Profilaktyki”. Celem zajęć było podniesienie świadomości na temat uzależnień, agresji, cyberprzemocy oraz sposobów ich przeciwdziałania. W propagowanie haseł profilaktyki uzależnień aktywnie włączyli się Harcerze z 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Giganci”, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, wychowankowie internatu i bursy szkolnej. Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.