SPRZĄTANIE ŚWIATA

Uczniowie ZPEW w Gołdapi aktywnie włączyli się do 28 Akcji Sprzątania Świata – Polska pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę” współpracując ze Szkołą Podstawową nr 2 w Gołdapi. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, segregacja odpadów oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Na zakończenie akcji odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.