Sprawdzian szóstoklasisty 2011

5 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 rozpoczął się sprawdzian klas szóstych. Około 375 tys. szóstoklasistów w 12,8 tys. szkół podstawowych w Polsce przystąpiło do pisemnego sprawdzianu. Uczestnictwo w sprawdzianie szóstoklasisty jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. W Szkole Podstawowej w SOSW w Gołdapi do sprawdzianu przystąpiło sześciu uczniów.

Mieli oni do rozwiązania „Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”. Do dyspozycji czasowej otrzymali 90 minut. Na ich twarzach gościł uśmiech i skupienie. Wszyscy trzymali za nich „kciuki” i czekali do końca sprawdzianu. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Oto tegoroczny arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Zapraszamy do zapoznania się z nim i ewentualnego rozwiązania. Powodzenia!!!

http://bi.gazeta.pl/im/6/9379/m9379336,ARKUSZ-S8-Z-LEKKIM-UPOSLEDZENIEM.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *