Spotkanie integracyjne uczestników projektów

Spotkanie integracyjne uczestników projektów realizowanych  przy współpracy z Fundacją Projekt Arche: „Rodzina- wespół zespół” oraz ” KreujeMy”. 

Wspólnie spędzony czas był okazją do podzielenia się z młodszymi koleżankami i kolegami wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy Spółdzielni Uczniowskiej ” Orły biznesu” oraz zachęceniem do włączenia się w jej działalność. 

Tego samego dnia rodzice i opiekunowie wychowanków Zespołu uczestniczyli w warsztatach psychologicznych „Uczucia i emocje”.