SPORT KLUB w ZPEW w Gołdapi

Zakończyły się pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne Sport Klub w ramach “WF z AWF” objęte patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wybranych Akademii Wychowania Fizycznego. Celem była aktywizacja oraz wsparcie uczniów umożliwiające poprawę kondycji fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Uczestnicy aktywnie, z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, rozwijali swoją sprawność, wzmacniali kondycję i czerpali radość z bycia razem. Podczas spotkań prowadzonych w ramach Sport Klubu, wykonywane były wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe, będące podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań poprawiających kondycję fizyczną uczniów. Na kolejną edycję zajęć zapraszamy już we wrześniu, do zobaczenia!!!
PROGRAM „SPORT KLUB” W ZPEW W GOŁDAPI JEST REALIZOWANY DZIĘKI NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, KTÓRZY UZYSKALI CERTYFIKAT AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GDAŃSKU PODCZAS SZKOLENIA WYJAZDOWEGO.