SPdP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W Szkole Przysposabiającej do Pracy funkcjonują 3 oddziały:

SPdP I – wychowawca mgr Magdalena Garniewska

SPdP IIIA – wychowawca Lucja Karbowska

SPdP IIIB – wychowawca mgr Elżbieta Łukaszewicz