SPdP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W Szkole Przysposabiającej do Pracy funkcjonują 2 oddziały:

SPdP II – wychowawca mgr Lucja Karbowska

SPdP III – wychowawca mgr Elżbieta Łukaszewicz