„SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

W ZPEW w poszczególnych klasach odbyły się rozmowy i pogadanki na temat sytuacji na Ukrainie. Uczniowie w duchu solidarności wykonali symboliczne prace plastyczne i gazetki .