Służba dla bezpieczeństwa – uczniowie ZET VII w wojsku

Nastoletni uczniowie ZET VII poszerzyli swoją wiedzę w zakresie służb stojących na straży naszego bezpieczeństwa. Konflikty są ciągle na całym świecie ale bliskość wojny tuż za granicą naszego państwa budzi strach w niejednym z nas. Zajęcia edukacyjne w Jednostce Wojskowej w Gołdapi pozwoliły nam jeszcze raz uzmysłowić sobie jak potrzebny jest pokój na świecie, jak ważną rolę pełnią ci, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa – dziękujemy.