Śladami Marii Konopnickiej…

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował jedną z najwybitniejszych pisarek w historii, twórczynię Roty – Marię Konopnicką. Doceniając jej literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Wizyta wychowanków w domu rodzinnym poetki w Suwałkach  była doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom historii o życiu i twórczości Konopnickiej.