Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski 2023/2024
„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.Janusz Korczak 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący
Adrian Zarzecki

Zastępca
Mateusz Ołów

Skarbnik
Martyna Jasińska

Sekcja kulturalno – rozrywkowa
Daniel Nowakowski
Gracjan Bloda
Bartosz Wielewicki
Bartosz Adamczyk
Maja Olechnowicz

Sekcja dekoracyjna
Ireneusz Kruwelski
Agnieszka Protasiewicz
Aleksander Łaguna
Aleksandra Bródnowska

Sekcja gospodarczo – porządkowa
Piotr Puchalski
Katarzyna Frąszczak
Adrian Tynebor

Sekcja wolontariacka
Jeromin Natan
Hubert Kostrzewa
Justyna Kulewicz
Natalia Królikowska

Opiekun SU
Elżbieta Łukaszewicz