Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski 2020/2021
„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.Janusz Korczak 
Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021
Zarząd:
Przewodniczący – Adrian Zarzecki
Zastępca – Gracjan Ludtke
Sekretarz – Martyna Jasińska
Sekcja gospodarczo – porządkowa:
Gabriel Mróz 
Katarzyna Frąszczak 
Mateusz Ołów
Opiekun: p. R. Radzewicz
Sekcja dekoracyjna:
Kamila Wojtkiw
Agnieszka Protasiewicz 
Julia Staniaszek 
Ireneusz Kruwelski 
Opiekunowie: p. K. Stefanowska, p. A. Ziach 
Sekcja kulturalno – rozrywkowa:
Bartosz Adamczyk
Bartosz Wielewicki
Daniel Nowakowski 
Gracjan Bloda
Opiekunowie: p. A. Jaremus – Furtan, p. W. Zduniewicz
Sekcja wolontariatu:
Laura Grzeszcuk
Justyna Kulewicz 
Małgorzata Kosińska
Hubert Kostrzewa
Sekcja podlega bezpośrednio opiekunowi SU
Kolegium do rozwiązywania spraw, problemów i pomocy uczniom:
Adrian Zarzecki
Martyna Jasińska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. E. Łukaszewicz