Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski 2022/2023
„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.Janusz Korczak 
Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023
Zarząd:
Przewodniczący – Adrian Zarzecki
Zastępca – Mateusz Ołów
Sekretarz – Martyna Jasińska

Sekcja gospodarczo – porządkowa:
Katarzyna Frąszczak 
Piotr Puchalski
Adrian Tynebor Jaroszewski
Opiekun: p. R. Radzewicz
Sekcja dekoracyjna:
Aleksandra Brodowska
Agnieszka Protasiewicz 
Julia Staniaszek 
Ireneusz Kruwelski 
Opiekunowie: p. K. Stefanowska
Sekcja kulturalno – rozrywkowa:
Bartosz Adamczyk
Bartosz Wielewicki
Daniel Nowakowski 
Gracjan Bloda
Maja Olechnowicz
Opiekunowie: p. A. Jaremus – Furtan, p. W. Zduniewicz
Sekcja wolontariatu:
Justyna Kulewicz
Hubert Kostrzewa
Natan Jeromin
Natalia Królikowska
Sekcja podlega bezpośrednio opiekunowi SU
Kolegium do rozwiązywania spraw, problemów i pomocy uczniom:
Adrian Zarzecki
Martyna Jasińska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. E. Łukaszewicz