„Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne”

Uczniowie klas młodszych w ramach lekcji z wychowania fizycznego uczestniczyli w zajęciach Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzięki tym ćwiczeniom uczą się oni pozytywnych kontaktów z innymi osobami oraz wzajemnego zaufania. Poznają i kontrolują swoje ciało i jego ruchy, co prowadzi do prawidłowego rozwoju.