ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU „KOLOROWA GOŁDAP”

W grudniu w ZPEW rozstrzygnięto konkurs na pracę przestrzenną pt. „KOLOROWA GOŁDAP”. Konkurs zorganizowany był dla uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy i odbył się pod patronatem Burmistrza Gołdapi. Komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców:
I MIEJSCE – ZET VII
II MIEJSCE – SPdP III
III MIEJSCE – SPdP II
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Gratulujemy!