„RODZINA – WESPÓŁ ZESPÓŁ”

Od czerwca 2022 r. w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi trwają działania w ramach realizacji projektu p.n. „Rodzina – wespół zespół”. Projekt realizowany jest przy współpracy z Fundacją „Projekt ARCHE”, a swoimi działaniami obejmuje wychowanków i absolwentów ZPEW w Gołdapi oraz ich rodziny. Projekt będzie trwał do grudnia 2024 r., i w założeniu ma na celu szeroko rozumianą aktywność społeczną uczestników oraz szereg działań wspierających rodzinę, w tym pomoc psychologiczną oraz zajęcia ze specjalistami w zakresie poradnictwa rodzinnego, wychowania bez przemocy, umiejętności i kompetencji społecznych, asertywności oraz autoprezentacji.