Środki na zakup książek

Źródło: GOLDAP.INFO https://www.goldap.info/goldap/18344-%C5%9Brodki-na-zakup-ksi%C4%85%C5%BCek

6 października 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z nim w latach 2016-2020 na wykonanie zadań programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 435 mln złotych (po 87 mln w każdym roku). Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Z badań przeprowadzonych w 2014 roku przez Bibliotekę Narodową wynika, że jedynie 11 proc. dorosłych czytało książki (7 i więcej rocznie), a na dodatek odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem. W 2014 roku aż 58,3 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Przygotowany program stworzył warunki do rozwoju czytelnictwa, co oznacza większą dostępność książek, czasopism i multimediów. Każdy będzie mógł z nich skorzystać bezpłatnie. Do znacznej poprawy stanu czytelnictwa przyczyni się też rozwój bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, zapewniających dostęp do kultury i wiedzy. W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek, stworzyć więcej dostępnych bibliotek, które powinny mieć bardziej zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany o nowości wydawnicze. W ramach programu wyznaczono priorytet 3 polegający na rozwijaniu zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Operatorami priorytetu zostali wojewodowie i właściwi ministrowie.

W ramach tego priorytetu Starostwo Powiatowe w Gołdapi złożyło wniosek o dofinansowanie bibliotek. Po jego rozpatrzeniu wojewoda warmińsko-mazurski udzielił powiatowi dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwotach:

  • 12000 złotych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
  • 4 600 złotych dla Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi
  • 2480 złotych dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

Pozyskane środki wpłyną na jakość księgozbioru oraz satysfakcję czytelników.

Magdalena Mackiewicz Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *