Rehabilitacja

Od roku szkolnego 2013/2014 oferta edukacyjna Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi poszerzyła się m.in. o rehabilitację, która odbywa się w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Terapeuci rehabilitujący w naszej placówce są doświadczonymi magistrami fizjoterapii (Anna Szczepanik, Ewelina Dzikiewicz, Katarzyna Szymanica, Agata Balcerek, Łukasz Sztulc, Michał Kacprzyk). Rehabilitują zakwalifikowane dzieci oraz udzielają rad i konsultacji rodzicom w celu samodzielnej pracy w domu z dziećmi. Fizjoterapeuci mogą pochwalić się wieloletnią pracą z dziećmi oraz nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Posiadają m.in. uprawnienia do rehabilitacji osób z zespołem objawów chorobowych ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami posturalno – motorycznymi, różnego rodzaju hipotonii posturalnej. Wiodącymi metodami, którymi pracują nasi fizjoterapeuci są: PNF (proprioceptywne nerwowo‑mięśniowe torowanie ruchu), metoda punktów spustowych, terapia manualna, masaż tkanek głębokich, kinesiotaping. Jeden z fizjoterapeutów jest specjalistą pracującym metodą NDT‑Bobath. Rehabilitacja w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest całkowicie bezpłatna.