Realizacja projektu „Świat bez tajemnic”

W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi trwa realizacja projektu „Świat bez tajemnic” finansowanego ze środków UE. Celem projektu “Świat bez tajemnic” jest podniesienie kompetencji kluczowych: matematyczno – przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności. W ramach projektu uczniowie ZPEW uczestniczą nieodpłatnie w pozalekcyjnych zajęciach matematyczno-przyrodniczych i chemicznych. Z kolei na zajęciach takich jak malowanie na szkle, witraż, odlewy z gipsu, nauka szycia, zajęcia stolarskie, introligatorskie, poligraficzne nie tylko nabywają umiejętności praktycznych i podnoszą sprawność manualną, ale też kształtują zmysł estetyczny i rozwijają zainteresowania artystyczne. Przeznaczone dla najmłodszych uczestników projektu zajęcia z instruktorem na basenie i hipoterapia wspomagają rozwój sprawności fizycznej, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na sferę emocjonalną dzieci. Dzięki udziałowi w projekcie placówka została wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych, także multimedialnych. Zyskaliśmy kompleksowo wyposażoną pracownię matematyczno – przyrodniczą. Zakupiony został także specjalistyczny sprzęt EEG biofeedback. Ponad to wychowankowie Zespołu biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego „Bez lęku w przyszłość” oraz zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych „Dam sobie radę”. Z projektu korzysta także kadra pedagogiczna, która ma możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach takich jak “Nowatorskie metody pracy z dzieckiem”, PECS, Metoda projektu i eksperymentu w szkole podstawowej”, “Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych”.
Szczegóły: http://www.zpewgoldap.pl/swiat-bez-tajemnic

{gallery}galeria/281117w4{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *