Rada Rodziców

Rada Rodziców 2022/2023
Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca – Dorota Adamczyk
Zastępca – Stanisława Kułak 
Sekretarz – Jolanta Nowakowska
Skarbnik – Agnieszka Jasińska
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Witold Burzyński 
Członek – Mariusz Brodowski
Członek – Mariusz Ołów 
Nr konta bankowego Rady Rodziców:
Bank BGŻ 17 2030 0045 1170 0000 0474 2330