Rada Rodziców

Rada Rodziców 2023/2024
Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca – Dorota Adamczyk
Zastępca – Stanisława Kułak 
Sekretarz – Jolanta Nowakowska
Skarbnik – Agnieszka Jasińska
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Witold Burzyński 
Członek – Mariusz Brodowski
Członek – Mariusz Ołów 
Rada Rodziców Bank Spółdzielczy Oddział w Gołdapi 
ul. Plac Zwycięstwa 6
19-500 Gołdap
nr konta 98 9339 0006 3001 0408 5559 0001