„Misja Profilaktyka”

Dnia 27 marca 2019r. uczennice Andżelika i Dominika reprezentowały ZPEW na Wojewódzkim Konkursie Profilaktycznym pod hasłem ,,Misja Profilaktyka – dopalacze i narkotyki" zorganizowanym przez SOSW w Giżycku. Konkurs miał na celu: kształtowanie zdrowego stylu życia; uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia; wskazanie szkodliwości używek oraz ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia; integrację społeczną uczestników konkursu. 

Konkurs składał się z 3 etapów: testu wiedzy o uzależnieniach od narkotyków i dopalaczy, quizu z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, zadań praktycznych. Dziewczęta walczyły dzielnie, nie bały się ryzyka, wybierały pytania za 3 punkty. Wprawdzie miejsca na podium nie zdobyły, ale wróciły z dyplomami, nagrodami rzeczowymi i dobrym humorem. Uczennice do konkursu przygotowane zostały przez pedagoga i psychologa szkolnego.

{gallery}galeria/270519w1{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *