„Bliżej siebie dalej – od uzależnień” – Rajd Pieszy 2018

19 czerwca 2018r. odbył się sportowo – harcerski „Rajd Pieszy 2018” w ramach projektu „Bliżej siebie – dalej od uzależnień”, dofinansowanego przez Gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018. Rajd odbywał się w formie podchodów terenowych w dwóch grupach. Grupa pierwsza znakowała trasę strzałkami i zostawiała w listach zadania do wykonania dla grupy drugiej. Grupa druga poruszała się idąc za strzałkami. Zadania sprawdziły znajomość szyfrów, alfabetu morsa, znaków patrolowych. Na koniec odbyło się ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek. Rajd miał na celu ukazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w sposób aktywny bez „wspomagaczy”. Zachęcał dzieci i młodzież do kreatywności w myśleniu i działaniu, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie.

{gallery}galeria/200618w3{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *