„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

W dniach 02.10.2020r. – 03.10.2020r. w ramach realizacji Projektu ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" 12 osobowa grupa nauczycieli ZPEW uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu. Szkolenie zostało sfinansowane przez Gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Prowadzone metodami warsztatowymi szkolenie miało na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć, zapoznanie z zawartością programu, metodyką i materiałami. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Sabinę Musiał z Centrum Pozytywnej Edukacji.
,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia. Celem programu jest:
– rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami,
– kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie,
– budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,
– uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych,
– kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi,
– rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.
Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia:
1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie
7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!
Poszerzenie oferty prowadzonych przez nas działań profilaktycznych o realizację Programu ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" pozytywnie wpłynie na skuteczność podejmowanych działań. Najlepsze programy profilaktyczne to takie, które pozwalają nie tylko na przekazanie wiedzy o uzależnieniach, ale również umożliwiają swym odbiorcom zdobycie przydatnych w codziennym życiu umiejętności. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do tych umiejętności wpisują się cele Programu ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.
Program ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” został w 2019 roku wpisany na listę programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
{gallery}galeria/211020w2{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *