Przygotowania do konkursu plastycznego

Uczniowie Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego przygotowują prace na Regionalny Konkurs Plastyczny „Świat w barwach jesieni”.