Przeżyjmy to jeszcze raz…

9 grudnia 2013r. w ZPEW odbyło się spotkanie podsumowujące XII Koncert Charytatywny „Bądźmy Razem”. Myślą przewodnią spotkania było podziękowanie wszystkim osobom za zaangażowanie w tworzenie tradycji jaką jest koncert charytatywny na rzecz placówki. W gronie osób wspominających już XII edycję koncertu byli: dyrekcja, rodzice, młodzież, nauczyciele i wychowawcy ZPEW.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Anna Kuskowska, która przywitała zebranych, podziękowała za trud włożony w zorganizowanie koncertu oraz inicjatywę pokoncertowego spotkania. W imieniu organizatorów koncertu głos zabrał Janusz Tkaczow. Kilka słów od siebie dodała również prowadząca koncert Beata Kamińska oraz Krystyna Orchowska, przemawiająca w imieniu swoim i występujących na scenie rodziców i ich członków rodzin. Osobą zamykającą czas przemówień była Beata Jurewicz, czuwająca nad przebiegiem spotkania. Miłym akcentem zajścia był pyszny tort przygotowany przez Krystynę Orchowską oraz poczęstunek zorganizowany przez nauczycieli placówki. Kulminacyjnym punktem spotkania była projekcja zdjęć i filmu z koncertu. Wspólne spotkanie było świetną okazją do wymiany przeżyć, doświadczeń oraz pomysłów na przyszłoroczną XIII edycję koncertu. Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w zorganizowanie spotkania.
Beata Jurewicz

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *