Przedszkole

Przedszkole przy szkole podstawowej w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi obecnie składa się z trzech oddziałów (łącznie 17 dzieci). Oddział I grupa „Tygryski” liczy pięcioro dzieci, wychowawcą jest mgr Ewelina Eustachiewicz. Oddział II grupa „Słoneczka” liczy siedmioro dzieci, wychowawcą jest mgr Marta Skrodzka. Oddział III grupa „Krabiki” liczy pięcioro dzieci, wychowawcą jest mgr Sylwia Oleszczuk.