Projektowe ognisko integracyjne

W ZPEW w ramach gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 realizujemy program ,,Nie Uzależnieniom – Tak Dla Aktywności”. Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap. Jedne z zrealizowanych działań to ognisko integracyjne dla uczestników projektu połączone z warsztatami profilaktycznymi. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do zdobycia i rozwinięcia takich cech u dzieci i młodzieży, które są istotne z punktu widzenia działań profilaktycznych chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.