Projekt „Świat bez tajemnic” – ROZEZNANIE CENOWE

ROZEZNANIE CENOWE
NA USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
DLA NAUCZYCIELI w projekcie
„Świat bez tajemnic”
realizowanym przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W związku z realizacją projektu pt. „Świat bez tajemnic”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi zaprasza do złożenia propozycji cenowej – oferty na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych” w projekcie „Świat bez tajemnic”.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *