Program Polskiej Akcji Humanitarnej „WIEM I DZIAŁAM”!

Uczniowie SPdP III, ZET VII, IV – V oraz VI – VII od października 2021 r. do 16 lutego 2022 r. realizowali program Polskiej Akcji Humanitarnej pn. „WIEM I DZIAŁM”. W ramach realizacji działań podejmowano następującą tematykę: Co to jest pomoc humanitarna? Co się dzieje na świecie, że pomoc jest potrzebna? Czy każda pomoc jest dobra? Na zakończenie akcji została zorganizowana zbiórka pieniędzy, każdy darczyńca otrzymał upieczoną przez uczniów SPdP III słodką niespodziankę. Zebrane środki, 123,75 zł, zostały przekazane do PAH i zostaną przeznaczone na pomoc osobom dotkniętym przez katastrofy naturalne i konflikty zbrojne.