Program Laboratoria Przyszłości

W roku szkolnym 2022/23 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przystąpił do realizacji Programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Realizacja Programu wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć, rozwijanie umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych, pracy w zespole oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
W ramach Programu został zakupiony następujący sprzęt:
– drukarka 3D,
– kuchnia elektryczna,
– lodówka,
– deska do krojenia,
– stolnica,
– miska,
– stołki,
– stół roboczy,
– plansza-zasady BHP,
– krosno,
– ściegi-plansza,
– przykłady kompozycji ściegów-plansza,
– narzędzia do robótek ręcznych-plansza,
– mulina,
– kanwy (zestawy),
-szafki kuchenne.
Pozyskane urządzenia i akcesoria będą wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych,
w szczególności: technicznych, kulinarnych, oraz zajęć kształtujących kreatywność uczniów.