PROFILAKTYKA ZDROWIA

26 października 2022 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem SANEPIDU panią Ewą Bolewską.  Głównym celem spotkania było wykształcenie u uczniów postaw prozdrowotnych poprzez przekazanie zasad zdrowego odżywiania oraz wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.