Profilaktyka w ZPEW

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022 w ZPEW rozpoczęliśmy realizację Programu ,,Stawiamy na marzenia – NIE na uzależnienia”. Program zakłada szereg działań edukacyjno – profilaktycznych (m.in. szkolenia dla uczniów i rodziców, teatrzyki, spektakl profilaktyczny, rajd pieszy, warsztaty na temat uzależnień, zajęcia pozalekcyjne). 06.09.2022 r. uczestnicy programu wzięli udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pod hasłem ,,Substancje uzależniające”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego i wychowawczynię Bursy Szkolnej panią Teresę. Program dofinansowany jest ze środków Gminy Gołdap.