Profilaktyka w ZPEW

Uczniowie ZPEW pod opieką rodziców i nauczycieli przystąpili do szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem ,,Zawsze masz wybór". Tematyka konkursu dotyczyła promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Mamy nadzieję, że udział w konkursie przyniósł uczniom refleksje na temat skutków ubocznych i konsekwencji związanych z paleniem, piciem alkoholu czy zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za wsparcie uczniów podczas wykonywania plakatów. Konkurs odbył się w ramach realizacji Projektu ,,Zawsze masz wybór" dofinansowanego przez Gminę Gołdap. Projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

{gallery}galeria/101219w4{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *