Profilaktyka w ZPEW

Uczniowie ZPEW w Gołdapi uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Panią Ewę Bolewską. Zajęcia warsztatowe dotyczyły tematu uzależnień i przemocy. Podczas zajęć uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, zadawali pytania na interesujące ich tematy. Z uwagą wysłuchiwali odpowiedzi. Uczestnicy zajęć wykazali chęć uczestnictwa w kolejnym spotkaniu. Dziękujemy Pani Ewie za poświęcony czas, ciekawą formę przekazu, czekamy na kolejne spotkanie. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu "Zawsze masz wybór" realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

{gallery}galeria/191119w2{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *