Profilaktyka w ZPEW

W ramach realizacji programu „Profilaktyczny zawrót głowy”, w ZPEW została przeprowadzona Szkolna Kampania pod hasłem „Tydzień Profilaktyki”. Psycholog, pedagog oraz wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia, których celem było podniesienie świadomości na temat uzależnień, agresji, cyberprzemocy oraz sposobów ich przeciwdziałania. Odbyły się również warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez Panią Dr Elżbietę Mudrak z Polskiego Centrum Profilaktyki. Tematyka warsztatów nawiązywała do różnych problemy, wynikających z korzystania z internetu oraz używania substancji psychoaktywnych. Miłym akcentem było nagrodzenie i wyróżnienie uczniów/wychowanków, którzy wzięli udział w konkursach profilaktycznych. Do kampanii przyłączyli się harcerze z 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej nieprzetartego Szlaku „Giganci”. Serdecznie dziękujemy za współprace.

Powyższe działania zostały sfinansowane przez Gminę Gołdap w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026, w roku 2023.