Prace budowlane w ramach inwestycji

„Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu św. Faustyny na potrzeby ZPEW w Gołdapi” idą pełną parą.