Potyczki kulinarne

W dniach 10 i 11.03.2021 r. odbył się konkurs wiedzy i umiejętności kulinarnych, podczas którego uczniowie piekli ciasto – „Babki piaskowe”. Wzięły w nim udział dwie klasy SPdP: III A i III B. Potyczki miały na celu rozwijanie samodzielności, stosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć kulinarnych, podnoszenie wiary we własne możliwości, doskonalenie umiejętności korzystania z kulinarnej książki kucharskiej (czytania i odczytywania ilustracji obrazujących czynności) oraz doskonalenie umiejętności planowania swojej pracy.

Wyniki konkursu:

Bartosz Wielewicki – I miejsce

Martyna Jasińska – II miejsce

 Mateusz Kamiński – III miejsce

wyróżnienia:

Adrien Garcia

Kamila Wojtkiw

Adrian Zarzecki