Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi wydaje skierowania dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 – PODPROGRAM 2021 PLUS.