Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

15 września w naszej szkole gościliśmy żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej z Giżycka, którzy przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przybliżyli oni starszym uczniom podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku osób dorosłych i dzieci. Po zakończeniu pokazu wszyscy chętni mogli praktycznie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomach. Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez młodzież mogą okazać się potrzebne w sytuacji zagrożenia życia.