Podziękowanie dla Rady Rodziców ZPEW

Pracownicy ZPEW w Gołdapi pragną wyrazić wielką wdzięczność za słodką niespodziankę przygotowaną przez Radę Rodziców naszej placówki, która umiliła nam obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ślicznie dziękujemy! 🙂