Podziękowanie

Podziękowanie Drużynie Harcerskiej „GIGANCI”.