Podziękowanie!

Podziękowanie ZPEW w Gołdapi za wdrożenie i realizację projektu „Emocja”!