Podsumowanie realizacji działań projektu „AKTYWNI BEZ NAŁOGÓW”

Projekt „Aktywni bez nałogów” realizowany przez ZPEW w Gołdapi dofinansowany był przez burmistrza Gołdapi w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Gołdap. Składał się on z szeregu różnych działań odbywających się jednorazowo lub cyklicznie w okresie od marca do listopada 2016 roku. Skierowany był do wszystkich wychowanków ZPEW. Działania zawarte w projekcie dostosowane były do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych wychowanków, dlatego też każde z nich obejmowało różną grupę uczestników. Uczestnikami projektu byli: dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną rożnego stopnia, młodzież w normie intelektualnej przebywająca w Bursie Szkolnej oraz ich rodzice i opiekunowie. W ramach projektu obywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii, zajęcia na basenie oraz zajęcia w parku linowym. Przeprowadzono konkurs plastyczny „Recepta na zdrowie” oraz konkurs muzyczny „Jaka to melodia”. Zorganizowane zostały liczne imprezy: „Niebieski Start” – obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Szkolne Dni Rodziny, XII edycja Mini Lista Przebojów, XV Koncert Charytatywny „Bądźmy Razem”, kiermasze: wielkanocny i bożonarodzeniowy.

{gallery}galeria/abnpp{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *