Podsumowanie projektu „Krok naprzód”

 

Przez cały rok szkolny 2012/2013 w SOSW w Gołdapi realizowany był projekt pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Wartość całego projektu wyniosła około 30 tys. złotych. Są to środki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do uczniów klas I –  III nauczania zintegrowanego.

Celem projektu było doposażenie czterech pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu w Ośrodku prowadzone były cotygodniowe zajęcia:

  • logopedyczne – „gadu … gadu”,
  • z terapii zajęciowej – „Cztery pory roku”,
  • z elementami muzykoterapii – „Szczęśliwy ARTludek”,
  • z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – „Radosny FITludek”.

 

Zajęcia z terapii zajęciowej – „Cztery pory roku” prowadzone były w sposób świadomy i powtarzalny, prowadzący do osiągnięcia zamierzonego wyniku. Składały się na nie czynności myślowe i praktyczne, odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności. Wykorzystano na nich szeroko pojętą sztukę, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace ręczne. Uczniowie uczestnicząc w nich mogli wyrażać to, co czują, odreagować swoje emocje i napięcia.

„Szczęśliwy ARTludek” – zajęcia muzyczno – plastyczne z elementami muzykoterapii i arteterapii przyczyniły się do ogólnego rozwoju i zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Szczególny charakter zajęć (elementy muzyko – i arteterapii) pozwolił dzieciom z różnymi zaburzeniami i deficytami na relaks połączony z radością tworzenia. Bogaty wachlarz instrumentów muzycznych, różnych gatunków muzyki, materiałów plastycznych, sprzętu zakupionego w ramach projektu „Krok naprzód” oraz zastosowane metody, formy i techniki wpłynęły na atrakcyjność zajęć, szersze poznanie świata poprzez sztukę. Cotygodniowe spotkania z dziećmi, rozmowa z nimi , radość z odniesionego sukcesu, ekspozycja prac, upewniły organizatorów, że warto było zainwestować w tego rodzaju indywidualne podejście do każdego dziecka.

Zajęcia usprawniające psychomotorykę „Radosny FITludek” z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dały możliwość rozwijania, kształtowania, usprawniania i doskonalenia różnorodnych umiejętności ruchowych dla uczestniczących w projekcie uczniów. Dzięki doposażeniu zajęć w atrakcyjne i nowoczesne przybory oraz przyrządy sportowo – rekreacyjne uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach podnosząc swoją ogólną sprawność fizyczną, usprawniając koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową, układ równoważny ciała, motorykę dużą i małą oraz korygując wady statyki ciała. Bogactwo pomocy dydaktycznych sprawiło, że uczniowie z chęcią wykonywali nowe ćwiczenia ruchowe, stosowali zasady wielokrotności powtórzeń, dokładności wykonania, podejmowali coraz trudniejsze zadania. Zajęcia były okazją do aktywnego i ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz usprawniania deficytów psychoruchowych. Atrakcyjność   sprzętu sportowego wpłynęła również na to, że dzieci szanowały i dbały o niego, używały go zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie zajęcia odbywały się według ustalonego harmonogramu, a frekwencja na nich wynosiła 100%. Priorytetem było, aby dostęp do zajęć w równym stopniu mieli chłopcy i dziewczęta. Z obserwacji i ewaluacji zajęć przeprowadzonych przez prowadzących wynika, że uczniowie chętnie uczestniczyli w projekcie, zajęcia były dla nich atrakcyjne i ciekawe. Były prowadzone w niekonwencjonalny sposób z zastosowaniem ciekawych form i metod. Podczas zajęć wykorzystane były pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu oraz pomoce znajdujące się w szkole.

Koordynatorem projektu była wicedyrektor SOSW w Gołdapi – Leonarda Kosińska. Zajęcia prowadzili nauczyciele: Beata Kamińska, Wioletta Osiecka, Marta Skiba, Anna Sajewicz – Buraczewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *